Netizens, naku first time niyong masisilip si Bamboo up close and personal inside his dressing room and his rehearsals with Sarah G! Ang part 3 and 4 ng #ASAPDay niya susunod na!

  • Comments
  • More Videos

ASAP DAY WITH BAMBOO PART 2

June 09, 2013

Netizens, naku first time niyong masisilip si Bamboo up close and personal inside his dressing room and his rehearsals with Sarah G! Ang part 3 and 4 ng #ASAPDay niya susunod na!